» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh (Trang 17)

Các hoạt động trong tỉnh

TỈNH HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CÓ ÍT NHẤT 20% SỐ HUYỆN ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO VÀ CÓ ÍT NHẤT 40% SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

C:\Users\Vu\Desktop\277980422_1191672137903545_7332886723826578739_n.jpg

Ngày 08/3/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 321/QĐ-TTg về việc quy định tỉnh, thành phố trực …

Xem thêm »